Disclaimer.

Pole & Aerial Camp verleent jouw hierbij toegang tot www.paaldanskamp.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Pole & Aerial Camp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pole & Aerial Camp spant zich in om de inhoud van www.paaldanskamp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pole & Aerial Camp. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.paaldanskamp.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Pole & Aerial Camp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pole & Aerial Camp. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen) van Pole & Aerial Camp op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.